GIỚI THIỆU
CÁC ĐOÀN THỂ
TIN NỘI BỘ
TỔ CHUYÊN MÔN
THI - TUYỂN SINH
TIN TỨC GIÁO DỤC
GIẢI TRÍ
LIÊN KẾT WEB
Bộ GD và ĐT 1
Bộ GD và ĐT 2
Sở GD và ĐT Phú Thọ
Báo Phú Thọ
Báo Nhân dân
Báo Giáo dục thời đại
Báo Lao động
Báo Tiền phong
Báo Khuyến học và Dân trí
Báo Hoa học trò
Báo sức khỏe và đời sống
Tạp chí văn học tuổi trẻ
TÌM KIẾM

 TViệt :Tắt Bật

TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Bạn nghĩ sao về website này?
Thật tuyệt vời
Thật tiện lợi
Hay đấy
Bình thường
Ý kiến khác
Kết quả
  Bạn đang xem chi tiết tin, bài

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 (05/05/2017)

TRÍCH HƯỚNG DẪN

Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018

PHẦN I: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN SINH

1. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục;

2. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập THCS của tỉnh;

3. Đảm bảo an toàn, chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy chế.

PHẦN II: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. ĐỘ TUỔI DỰ TUYỂN

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế;

c) Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Học sinh trong độ tuổi THCS, THPT ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều được học ở trường THCS hoặc trường THPT tại nơi cư trú hoặc trường THCS và THPT ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục như sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

II. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH

1. Tuyển thẳng

a) Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (không k Trường PTDTNT tỉnh Trưng THPT Chuyên Hùng Vương)

Tuyển thng vào lớp 10 THPT các đối tưng sau:

- Hc sinh trưng PTDTNT huyn;

- Hc sinh là người dân tộc thiểu số rất ít ngưi (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao) đã tốt nghip THCS;

- Hc sinh khuyết tật được đánh giá theo Kế hoạch giáo dc cá nhân;

- Học sinh đt giải cp quốc gia trở lên về văn hoá; văn ngh; th dc thể thao; Cuc thi khoa học k thut dành cho hc sinh trung hc.

b) Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh

Tuyển thẳng vào Trường PTDTNT tỉnh các đối tượng sau:

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao) đã tốt nghip THCS;

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

c) Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương các đối tượng sau:

          - Học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (các môn văn hóa) lớp 9 THCS cấp tỉnh (Học sinh đạt giải môn nào thì được tuyển thẳng lớp chuyên môn đó);

          - Học sinh đạt giải quốc gia trở lên trong cuộc thi khoa học kỹ thuật (Học sinh đạt giải ở lĩnh vực khoa học xã hội hành vi thì được chọn vào lớp không chuyên hoặc một trong các lớp chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Học sinh đạt giải ở các lĩnh vực còn lại được chọn vào lớp không chuyên hoặc một trong các lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học).

d) Tuyển thẳng vào lớp 6 trường PTDTNT huyện

Tuyển thẳng vào trường PTDTNT huyện các đối tượng sau:

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao);

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao.

          2. Chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường PTDTNT tỉnh)

a) Ưu tiên

- Cng 3,0 điểm cho nhóm đối tượng 1, bao gồm:

+ Con lit sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao đng 81% trở lên;

+ Con bnh binh mất sức lao đng 81% tr lên;

+ Con của ngưi được cấp Giấy chứng nhận ngưi hưng chính sách như thương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh ch như thương binh bị suy gim khả năng lao động 81% tr lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Cộng 2,0 điểm cho nhóm đi ng 2, bao gồm:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con ca Bà mViệt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao đng dưới 81%;

+ Con ca ngưi đưc cp Giy chng nhận người hưng cnh sách nthương binh mà người được cp Giấy chng nhn ngưi hưng cnh ch như thương binh bị suy gim khả năng lao động dưi 81%”.

- Cng 1,0 điểm cho nhóm đi ng 3, bao gồm:

+ Người có cha hoc m là ngưi dân tc thiu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Ngưi học đang sinh sng, hc tập các vùng điu kiện kinh tế - hội đc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

          b) Chế độ khuyến khích

- Học sinh  đạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh các bộ môn văn hoá: Giải Nhất: Cộng 2,0 điểm; Giải Nhì: Cộng 1,5 điểm; Giải Ba: Cộng 1,0 điểm.

          -  Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong các kỳ thi (cấp tỉnh) do ngành GD&ĐT phối hợp với các ngành tổ chức về: văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, kỳ thi Olimpic Toán Hà Nội mở rộng (HOMC); Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong cuộc thi (cấp tỉnh trở lên): Olimpic tiếng Anh trực tuyến (OSE), học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, viết thư quốc tế UPU, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (gọi chung là thi khác):

 + Giải quốc gia (khu vực) hoặc giải Nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng cấp tỉnh: Cộng 2,0 điểm;

 + Giải Nhì hoặc Huy chương Bạc cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm;

 + Giải Ba hoặc Huy chương Đồng cấp tỉnh: Cộng 1,0 điểm.

          Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi nêu trên (thi khác) chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

          - Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT  tổ chức ở cấp THCS: Loại Giỏi: Cộng 1,5 điểm; Loại Khá: Cộng 1,0 điểm; Loại Trung bình: Cộng 0,5 điểm.

          Điểm khuyến khích là tổng điểm khuyến khích (nếu có) của: thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi khác và thi nghề phổ thông.

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho phương thức thi tuyển không quá 5,0 điểm, áp dụng cho phương thức xét tuyển không quá 4,0 điểm.

          3. Chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 các trường PTDTNT

Thực hiện theo Văn bản số 932/UBND-VX4 ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành các quy định cụ thể hóa Điều 18, Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT.

                                               ....................................................                                                       

PHẦN IV: TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

           I. TUYỂN SINH LỚP 10 THPT (Không kể các trường chuyên biệt)

1. Những vấn đề chung

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường THPT) công lập và ngoài công lập thực hiện theo Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT.

a) Đối tượng tuyển sinh

Là người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong độ tuổi quy định.

b) Địa bàn tuyển sinh

 Mỗi học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ có đủ điều kiện dự thi quy định tại Quy chế 11 của Bộ GD&ĐT chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trường THPT công lập của tỉnh (không kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường PTDTNT tỉnh). Những học sinh có hộ khẩu ở tỉnh khác muốn dự tuyển tại tỉnh Phú Thọ do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết. Hồ sơ gồm: (1) Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Phú Thọ (Do cha, mẹ học sinh hoặc người giám hộ viết tay hoặc đánh máy), (2) bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, (3) bản sao học bạ THCS có công chứng. Học sinh có nguyện vọng  đăng ký dự thi vào trường THPT nào thì nộp hồ sơ về trường đó, nhà trường có trách nhiệm nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) trước ngày 25/5/2017).

c) Phương thức tuyển sinh  

- Đối với các trường công lập : Áp dụng phương thức thi tuyển đối với tất cả các trường. Trong trường hợp trường không có điều kiện tổ chức thi tuyển hoặc số lượng học sinh đăng ký dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu được giao theo kế hoạch thì Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kịp thời Giám đốc Sở GD&ĐT để được xem xét, giải quyết.

- Đối với các trường ngoài công lập

Thực hiện tuyển sinh theo 1 trong 3 phương án:

+ Phương án 1: Tổ chức theo phương thức xét tuyển

+ Phương án 2: Tổ chức tuyển sinh bằng cách sử dụng kết quả thi tuyển vào trường công lập năm học 2017-2018 tại tỉnh Phú Thọ để xét tuyển.

+ Phương án 3: Tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển như đối với các trường công lập (thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cùng thời điểm, cùng đề, cùng thời gian làm bài như các trường THPT công lập). Trường THPT ngoài công lập nào chọn phương thức tuyển sinh theo phương án này phải báo cáo Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) trước ngày 15/5/2017.

Học sinh dự tuyển vào trường THPT công lập, nếu không trúng tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào trường THPT ngoài công lập tổ chức tuyển sinh theo phương án 1 hoặc phương án 2.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt và thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt. Nếu tuyển không đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT bằng văn bản để xem xét, giải quyết.

d) Tuyển thẳng

Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng được vào học một trường THPT trên địa bàn huyện mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Trường hợp các đối tượng tuyển thẳng dự tuyển vào các trường chuyên biệt (Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ và Trường THPT Chuyên Hùng Vương) thì thực hiện theo quy định tuyển sinh các trường này, nếu không trúng tuyển học sinh được vào học một trường THPT thuộc địa bàn huyện mà học sinh có hộ khẩu thường trú đã đăng ký trước.

đ) Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT);

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp;

- Học bạ cấp THCS (bản chính)

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Chú ý:

- Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào phiếu đăng ký tuyển sinh của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý.

- Đối với những học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2016 – 2017 có thể nộp Bản sao giấy khai sinh (có công chứng), giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời,  học bạ (bản chính), giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên khuyến khích sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, nhưng phải nộp bản gốc Phiếu kết quả rèn luyện học tập do Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp (theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định). Những học sinh này phải nộp đầy đủ các hồ sơ đó cho hội đồng tuyển sinh trước ngày 02/6/2017 (nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển, hồ sơ sẽ bị loại).

- Hiệu trưởng trường THCS chịu trách nhiệm cấp duy nhất 01 Phiếu kết quả rèn luyện học tập cho học sinh trường mình đã hoàn thành chương trình THCS.

2.     Tuyển sinh đối với các trường áp dụng phương thức thi tuyển

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT năm học 2017-2018 (bao gồm cả trường PTDTNT tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương với các bài thi không chuyên) được tổ chức thi chung: Chung đề, chung thời gian, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển.

a) Môn thi, hình thức thi

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.

- Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan.

- Chuẩn bị cho kỳ thi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 chỉ diễn ra 01 đợt duy nhất trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi, số lượng phòng thi và cơ sở vật chất, đội ngũ nhà trường hiện có, hiệu trưởng nhà trường liên hệ với các cơ sở giáo dục gần nhất để bố trí đủ điểm thi cho kỳ thi tuyển sinh của trường. Sở GD&ĐT ủy quyền cho hiệu trưởng trường THPT phối hợp với phòng GD&ĐT trên địa bàn để cử giáo viên làm cán bộ coi thi.

b) Thời gian làm bài

 Môn Toán: 120 phút; môn Ngữ văn: 120 phút; môn tiếng Anh: 60 phút.

c) Nội dung đề thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi

- Nội dung đề thi: Đề thi được ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9 THCS. Đề thi đảm bảo chính xác, phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 (không) đến điểm 10 (mười), điểm lẻ đến 0,25 (không phảy hai lăm).

- Hệ số điểm bài thi: Môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 2; môn tiếng Anh tính hệ số 1.

d) Điểm cộng thêm cho đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5,0 điểm.

đ) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Điều kiện xét tuyển: Học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không); không vi phạm quy chế thi.

- Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp cho đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn;

+ Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Toán, Ngữ văn cao hơn.

e) Lịch thi, giấy thi, vật dụng được mang vào phòng thi

- Lịch thi (kể cả Trường PTDTNT tỉnh):    

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

05/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

- Giấy thi, giấy nháp: Dùng một loại giấy thi thống nhất theo mẫu của Sở GD&ĐT. Các đơn vị đặt mua tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Phú Thọ. Giấy nháp cho thí sinh do nhà trường quy định.

- Các vật dụng được mang vào phòng thi: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

h) Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi, giao nhận đề thi: Toàn tỉnh thành lập một hội đồng ra đề thi và in sao đề thi tuyển sinh THPT do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

i) Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo

- Mỗi trường THPT được thành lập một hội đồng coi thi;

- Toàn tỉnh thành lập một hội đồng chấm thi; thành lập một hội đồng phúc khảo (nếu có).

Phần V: CÁC BAN VÀ SẮP XẾP HỌC SINH VÀO HỌC CÁC BAN

1.     Phương án phân ban trong trường THPT

Nội dung, các bước tiến hành thực hiện phân ban, các trường THPT thực hiện theo Văn bản số 534/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/6/ 2009 của Sở GD&ĐT Phú Thọ. Thời gian muộn nhất duyệt phương án phân ban của các đơn vị tại Sở GD&ĐT là ngày 19/5/2017.

2.     Các căn cứ để xếp người học vào các ban

Việc xếp người học vào các ban căn cứ vào:

a)     Phương án phân ban đã được phê duyệt;

b)     Kết quả tuyển sinh và nguyện vọng, năng lực của học sinh trúng tuyển.

3.     Xếp học sinh vào các lớp

Căn cứ vào phương án phân ban của trường đã được phê duyệt; căn cứ vào kết quả xét tuyển của học sinh đã tuyển, các trường THPT tổ chức xếp học sinh vào các lớp.

Phần VI

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

1.     Công tác chuẩn bị

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Các trường THPT, PTDTNT tỉnh, PTDTNT huyện giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh (mẫu của Sở).

Trước ngày 13/5/2017

Các trường nộp danh sách về phòng GDTrH bằng văn bản có dấu đỏ và theo địa chỉ email: phonggdtrh.sophutho@moet.edu.vn .

2

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh.

Ngày 14/5/2017

Có công văn triệu tập riêng.

3

Các trường THPT ngoài công lập xây dựng kế hoạch tuyển sinh, trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Trước ngày 19/5/2017

Các trường nộp 02 bản kế hoạch tuyển sinh tại phòng GDTrH.

4

Các trường THPT, PTDTNT tỉnh xây dựng phương án phân ban, xin ý kiến UBND cấp huyện và trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Trước ngày 19/5/2017

Các trường lập thành 03 bản nộp tại phòng GDTrH.

5

Các phòng GD&ĐT báo cáo kế hoạch tuyển sinh THCS về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH).

Trước ngày 19/5/2017

Kế hoạch tuyển sinh THCS của các đơn vị phải có ý kiến của Sở GD&ĐT trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt.

6

Trường THPT Chuyên Hùng Vương thu hồ sơ dự tuyển.

Từ ngày 20/5/2017 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2017

Các trường mua đơn dự tuyển tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Phú Thọ.

 

7

Các trường THPT không chuyên, PTDTNT tỉnh (trừ các trường THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương thức xét tuyển) thu hồ sơ dự tuyển.

Từ ngày 20/5/2017 đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2017

 

8

Các trường THPT, THPT Chuyên Hùng Vương nộp danh sách đăng ký dự thi tại tỉnh Phú Thọ của học sinh ngoài tỉnh về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH).

Trước ngày 25/5/2017

Hồ sơ gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Phú Thọ, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ THCS có công chứng.

9

Các trường PTDTNT huyện lập kế hoạch tuyển sinh của trường, báo cáo và xin ý kiến UBND huyện, sau đó trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Trước ngày 25/5/2017

Các trường lập thành 03 bản nộp tại phòng GDTrH.

10

Các trường THPT, PTDTNT tỉnh (trừ các trường THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương thức xét tuyển) nhập dữ liệu tuyển sinh theo phần mềm của Sở, báo cáo và nộp dữ liệu đăng ký dự tuyển của học sinh về Sở.

Trước

17 giờ 00 ngày 30/5/2017

Nộp về phòng KT&KĐCLGD (Sở GD&ĐT)

2. Công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển

STT

Trường

Phương thức tuyển sinh

Thời gian

tổ chức thi

Ghi chú

1

THPT Chuyên Hùng Vương

Thi tuyển

- Vòng 1 (Sơ tuyển):

Xong trước 17 giờ 00 ngày 27/5/2017.

- Vòng 2 ( Thi tuyển): Ngày 05,06/6/2017.

 

2

THPT công lập (không chuyên), PTDTNT tỉnh

Thi tuyển

Ngày 05/6/2017.

 

3

THPT ngoài

công lập

Xét tuyển

Không tổ chức thi

Nếu thi tuyển thì thực hiện như các trường THPT công lập

4

PTDTNT huyện

Xét tuyển

Không tổ chức thi

 

 

...........................
4. Việc thông báo kết quả tuyển sinh; trả, tiếp nhận hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trường PTDTNT tỉnh, trường THPT công lập chuyển về dự xét tuyển

- Ngay sau khi được Sở GD&ĐT duyệt kết quả tuyển sinh, tất cả các trường ra thông báo công khai kết quả tuyển sinh, trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển, hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ về các trường THPT đã đăng ký nguyện vọng từ trước.

- Để tiến độ tuyển sinh theo đúng kế hoạch, Hội đồng tuyển sinh của các trường làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật; thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh học sinh biết:

+ Học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh (theo NV4) phải rút toàn bộ hồ sơ của mình và nộp về trường này trước 17h00 ngày 27/6/2017. Sau thời điểm này, Trường PTDTNT tỉnh không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh thi tại Hội đồng Trường THPT Chuyên Hùng Vương chuyển về và thực hiện xét tuyển theo quy định.

+ Học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường PTDTNT tỉnh, đăng ký dự tuyển vào trường THPT khác phải rút toàn bộ hồ sơ của mình và nộp về trường THPT đã đăng ký dự tuyển trước 17h00 ngày 01/7/2017. Sau thời điểm này, trường THPT không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh thi tại Hội đồng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường PTDTNT tỉnh  chuyển về và thực hiện xét tuyển theo quy định.

+ Các trường THPT công lập sau khi được duyệt kết quả tuyển sinh, thông báo công khai kết quả tuyển sinh và phải trả ngay hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển để học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập (nếu có nguyện vọng).

 .....

* Lưu ý: Trường THPT Hạ Hòa bán đơn tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 12/5/2017, thu hồ sơ dự tuyển từ ngày 15/5/2017 đến trước 17 giờ 00 ngày 28/5/2017.

Trân trọng thông báo!

 
 
 CÁC TIN, BÀI KHÁC
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (17/09/2018)
Tưng bừng Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 (06/09/2018)
Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thầy và trò cả nước nhân dịp năm học mới (31/08/2018)
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (26/08/2018)
Thầy và trò trường THPT Hạ Hòa vững tin bước vào năm học mới (20/08/2018)
Nữ sinh 27 điểm khối C chia sẻ kinh nghiệm học tập (12/07/2018)
Thông báo kết quả thi THPT Quốc gia (10/07/2018)
Trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (15/05/2018)
Trường THPT Hạ Hòa vinh dự được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tặng giấy khen thành tích xuất sắc trong tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10/05/2018)
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức Hội thảo “Khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0” (23/04/2018)
Trường THPT Hạ Hòa trao đổi kinh nghiệm tại trường THPT Đa Phúc (11/03/2018)
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức ngoại khóa Ngày thơ Việt Nam Nguyên Tiêu năm 2018 (26/02/2018)
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức tuyên dương, trao thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2017 – 2018 (05/02/2018)
Trường THPT Hạ Hòa tổ chức ngoại khóa “Mừng Đảng, mừng xuân” nhân dịp kỷ niệm 88 năm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) (29/01/2018)
Trường THPT Hạ Hòa hưởng ứng vận động ủng hộ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Mậu Tuất 2018 (22/01/2018)

 Thời khóa biểu tuần 5, năm học 2018-2019

 Ấm áp tết trung thu của con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 Trường THPT Hạ Hòa tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

 Thời khóa biểu tuần 4, năm học 2018-2019

 Thời khóa biểu tuần 3, năm học 2018-2019

 Tưng bừng Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

 Thời khóa biểu tuần 2, năm học 2018-2019

 Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thầy và trò cả nước nhân dịp năm học mới

 Trường THPT Hạ Hòa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Thời khóa biểu tuần 1, năm học 2018-2019

ẢNH HOẠT ĐỘNG

LỊCH CÔNG TÁC
Nội quy học sinh
Thời khóa biểu
Kết quả thi đua
Mẫu nhập KQTĐ tuần
Thống kê SDTB dạy học
LỊCH VIỆT NAM
LIÊN KẾT NHANH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4007934
Lần truy cập cuối 24/9/2018
Hồi 11:15
Trường trung học phổ thông Hạ Hòa ; Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ ; Điện thoại: 02103.883.183 ; Fax: 02103.837.503